SUVERENAS.LT

...Esam tik vėjo blaškoma smiltelė, ką mes galime įtakoti ir pakeisti Europoje, kai net patys tarpusavyje nerandame bendros kalbos? Aš jau nekalbu apie tuos, kurie... Toliau >>>

Registracija - [ P r o j e k t a s - T a u t o s - v i e n y b e i - L i e t u v a i - i š l i k t i ]

Formos aprašymas

Registracija:

 

Pažymėkite, jeigu galėtumėte:


Norintys ir galintys aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje pasirinkite "FUNKCIJAS". Pagal teikiamą pirmenybę galima pasirinkti vieną, dvi arba tris funkcijas arba nesirinkti nei vienos, arba įrašyti savo.

Pasirinkite pagal teikiamą pirmenybę

Sutinku, kad šiuos duomenis naudotų tik tinklalapio administracija nurodytais tikslais.


ŽEMĖS REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

O labiausiai kiekvieno prašau išgirsti savo širdies balsą, skirti melą nuo tiesos, pajusti tikruosius, Briuseliui tarnaujančių ir federalistų programas vykdančių partijų kėslus. Tai viena partinė sistema (tuo asmeniškai įsitikinau, stebėdamas VRK ir Seimo posėdžius gyvai; net ir per tiesiogines transliacijas tas režisuotas vaidybas ne taip lengva pastebėti, visus faktus sugaudyt, o masinėje žiniasklaidoje pateikiama tik tai ko reikia ir iš šalies realaus vaizdo, kalbų ir manierų nieks nefiksuoja). Ydinga sistema užvaldžiusi žiniasklaidą, vykdo visuomenės nuomonės formavimą per masines informavimo priemones:

Ar tai būtų socialdemokratai su gąsdinimais 25-iais milijardais tariamai privalomų gražinti išmokų (tokių sankcijų nėra niekur numatyta), nors vargiai ar net ir sumažintų tas išmokas, kai jos ir taip vienos mažiausių Europoje... O tie išmokėti milijardai yra daugiausiai susigrobti jau ne lietuvių, o skandinavų įmonių...

Ar tai būtų konservatoriai, skiepydami rusofobiją - "rusai puola" ir siūlymais, nepasverta alternatyva, išstoti iš Europos Sąjungos, o ne imti ir derinti sutartį (kurios nesilaiko abi pusės) taip, kad būtų priimtina abiem sutarties šalims... Tuo labiau kai pagal civilinį kodeksą "laisvas kapitalo judėjimas" yra apibrėžta ir kaip nuoma, panauda, uzufruktas - kas nebūtų Seimo persistengta, kaip daugelyje atvejų.

Ar tai būtų viso šio chaoso variklis - liberalai su iškreiptu vertybių lauku, žemę matydami pagaminta laisvai judančia preke ir bet kokius įstatymus išvartydami ir interpretuodami ne Lietuvos piliečių naudai. Jie siekia suvaržyti Tautos, kaip suvereno teisę, kadangi ji esą pati sau prieštarauja, o taip pat ji esą prieštarauja ir aukščiausiam jos pačios priimtam teisės aktui – valstybės Konstitucijai.

Jie dėsto, kad mes privalome laikytis tarptautinių sutarčių, net kai jos prieštarauja Kosntitucijai ar Tautos valiai, nes jos esą yra aukštesnę galią turinčios nei Tauta, kaip valstybės suverenas. Kyla klausimas ar tai nebuvo programuojama iš pradžių? Atsižvelgiant ir į tai, kad garbės profesorius vos tik atgavus nepriklausomybę dar kovo viduryje, jau nešė konstitucinę pataisą, kad žemę galima būtų išparduoti užsieniečiams. Dabar grasinama iš piršto laužtomis sankcijomis, diegiama baimė... Per dešimt metų įsivaizduoju jog vis dar niekas neperskaitė visų 6‘000 (šešių tūkstančių) puslapių ES sutarčių, gal po dešimt metų dar pamatysim, kad privalome atsisakyti ir lietuvybės, o ar ne tai dabar vyksta? ("kas iš mūsų skaitė tas 6000 puslapių sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak euroderybininko p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, kurios verčiamos 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtina teisės terminiją, nes tenka sugalvoti naujų sąvokų?")

Pats Seimo Teisės departamentas surašė Referendumui teikiamus klausimus, kad VRK neturėjo net prie ko prisikabinti. Niekas netikėjo, kad Tautai pavyks įveikti tai, kas 23 metus buvo laikyta neįmanomu. Tauta intuityviai nujautė pavojų ir suvokė grėsmę savo išlikimui. Sistema, stabdydama Tautos valios išraišką ir siekdama jos neįgyvendinimo, vilkindama laiką ir tąsydama po žabangas, specialiai užtempė procesą 7 mėnesiams, nukeldama Referendumo skelbimo datą į beveik vasaros vidurį - Birželio 29 d. Tai galbūt paskutinės kovos diena, o pralaimėjimo atveju būsim sumalti į miltus, virsim šiauriniu regionu ir ištirpsim „naujos istorinės bendrijos“ samplaikoje. Nebent atrasime savyje tiek stiprybės, tiek vienybės, tiek meilės vieni kitiems ištiesiant ranką, saugant savitumą, tapatumą, grynakraujiškumą, siekiant išlikti Tauta, kaip žydai išsibarstę po visą pasaulį, ar mes tokie tvirti savyje? Ir mes ne grobuonys, ne kraujo ištroškę. Mūsų pasąmonėje užkoduota stabili psichika, nešanti taiką, ištiestą pagalbos ranką, mes esame medikai, sanitarai, mes Baltų Tauta.

MES EINAME UŽ SAVE ar EINAMA DIKTUOJAMU KELIU PASKUI MELO SISTEMĄ?

Aš dar kartą prašau kiekvieno išgirsti savo širdies balsą.

- Nusikelkime į tai, kas vyko dar prieš 10 mėnesių iki dabar...

Kipras Valentinavičius

Kipras Valentinavičius

Visuomenininkas:
ZemesVardu.lt tinklalapio kūrėjas, vaizdinės iliustracijos "Mūsų gyvenimo žiedas" autorius. Referendumo "dėl žemės nepardavimo užsieniečiams" iniciatyvinės grupės narys, Referendumo "dėl Lito išsaugojimo" iniciatyvinės grupės narys.

Ketinantis įgyvendinti Tautos vienybės projektą: Suverenas.lt

Jau gana seniai, nors tarytum tik vakar, buvo skaudu žvelgti į tai, kas laukia. Baimė “nenueiti iki galo”,pasiruošimas Referendumui, dėtos viltys, į savimi pasitikinčius koordinatorius… Deja, nenumatyti, nesibaigiantys darbai, veržimasis lyg akis išdegus nepraleisti akimirkos, padaryti viską, ką gali būtent tuo metu, užmarštin nustūmė kūrinį, net nesulaukusį progos būti pastebėtu. Kviečiu giliai susimąstyti šią nulemtą (nelemtą) ES, bandymo išdraskyti mūsų protėvių Žemę, dieną.
Jai ir skiriu šį savo kūrinį – 2014-ųjų gegužės 1-ajai.

• Žemė tai visko pagrindas ir pradžia,
• Šventas raštas, kuriuo einame, nežinodami, kur pabaiga.
• Dėl jos aukojamės, kovojame krauju, liejame prakaitą, dirbame, tikime, laukiame,
• Sulaukiame derliaus, maisto, šilumos ir tikim: Ji - Mūsų Motina viena...

• Visa, tai ką Ji duoda: tas raštas, menas,
• Suaustas į audinį iš suverptų linų, sudėtas į gimtą kalbą, amžių palikimą, šnabždesius kartoms iš kartų...
• Kiekvienas audinys turi raštą... Atėjusi nuo žemės ir išreikštą šventu raštu - menu, žodžiais, kalba.
• Ta protėvių išsaugota mūms dovana, kurios pagalba galime bendrauti, pažinti vieni kitus... Pažinti save...


Tad nepamiršk, Širdie

...mūs žemė - šventas raštas,
Į audinį iš suverptų linų,

Į gimtą kalbą, kuria žmonės šneka,
Net nematydami savų veidų.

Kodėl nutildom kilnią savo dvasią,
Alsuojančią iš milžinų kapų?
Ir narsiai nebalnojam valios,
Apginti trypiamų kultūros pamatų?

Tik Tau vienai manęs paklausus,
Ką padariau dėl būsimų vaikų,
Ar Tau tylėdamas ištarsiu?...
– Atidaviau tiek kiek galiu.

Tad nepamiršk, Širdie, kai Tu prabilsi,
I
š skausmo veriančių kančių...
– Gūdžioj nakty, kai ramiai saugai,
– Ar vis dar nėra per vėlu?

[Žemės Vardu] 2013 m. liepos 19 d.


-Tautoj ir be kalbų savi veidai...

2014.06.29 Referendumas, kuriame privalome kovoti už tai kas tikra, ne menama, ne spausdinama, už tai kas po kojom -Tautos ir neparduodama. Ačiū.

web stats