SUVERENAS.LT

...Esam tik vėjo blaškoma smiltelė, ką mes galime įtakoti ir pakeisti Europoje, kai net patys tarpusavyje nerandame bendros kalbos? Aš jau nekalbu apie tuos, kurie... Toliau >>>

ES / EP reikalai - [ P r o j e k t a s - T a u t o s - v i e n y b e i - L i e t u v a i - i š l i k t i ]

Sakyti tiesa, taspats kas VRK užsidėti kryžių. Bet mėginsim apžvelgti...

Pakliuvo klausimas, kurio taip ir nesugebėjau atsakyt - "Ką keistumėte Europos Sąjungos politikoje?"
-Bandžiau trumpai atsakyti, deja, nepasisekė, bet pirmas dalykas ką derėtų padaryti...
-Tai Marine Le Pen skirti/išrinkti Europos Sąjungos prezidente.

Norėtųsi sakyti nežinau, kas yra ta politika, gal taip ir yra... tik klausimas ar mes vienodai suprantame šią sąvoką...
Ar Briuselio diktato vykdymas (kas vyksta šiuo metu valdžioje ir gainiojamasi finansuojamų projektų, nesvarbu ar jie Lietuvai ar kam kitam naudą neš...
(„A.Kubilius nuslėpė, kad už 1 mlrd. 800 mln. Lt išsinuomotas suskystintų dujų terminalas uždirbinės pensijas norvegų ir JAV pensininkams“ <..> „Kaip žinia, jau buvo skelbta, kad Bermuduose registruota „ofšorinė“ kompanija Hoegh LNG Ltd „Klaipėdos naftai“ plaukiojančią saugyklą su išdujinimo įranga (FSRU) 10 metų išnuomojo už 1 mlrd. 800 tūkst. Lt, kai tuo tarpu pati „ofšorinė“ įmonė FSRU iš Pietų Korėjos kompanijos nusipirko už 250 mln. JAV dol. (apie 612 mln. 500 tūkst. Lt). Ne kartą viešai buvo klausiama: kodėl Lietuva negalėjo tiesiogiai nusipirkti FSRU už 612 mln. 500 tūkst. Lt, bet išsinuomojo iš „ofšorinės“ firmos 10 metų už 1 mlrd. 800 mln. Lt? Pagrįsto atsakymo iš buvusio premjero A.Kubiliaus nebuvo. Dabar paaiškėjo, kad šis sandoris uždirbs sočią senatvę.... ne, ne Lietuvos pensininkams, bet Lietuvos pensininkų sąskaita - norvegų ir britų pensininkams.“) – ar tik ne „2/3 nuomos kainos“ kažkur išplaukė?)
Ir kaip ne kai kurie politikai pasisakė (tarp eilučių) užsiimantys ne politika, o politikavimų - "politikos darymu". Manau derėtų užsiimti ne populizmu, o visai Tautai tinkamų ir priimamų sprendimų įgyvendinimu.

Europos Parlamente turėtų būti renkamais tiek komisarai, tiek prezidentai. Po to, kai ES kažkieno paskirtas prezidentas Hermanas Van Rompėjus Vilniuje praėjusių metų lapkrityje atvirai paskelbė, jog valstybės ir tautos ES turi išnykti kaip atgyvenos. - Kokiomis vertybėmis ir kieno siekiais keliamos šios idėjos? - Koks tiek Tautos, tiek tautinių valstybių supratimas ir Jų matymas bendrumoje? Akivaizdu, kad būtina keisti ES centrinių valdymo organų veikimo taisykles. Priešingu atveju Lietuva kaip valstybė yra pasmerkta išnykti drauge su tauta. Vietoj atsitokėjimo, mūsų valdžia įgyvendindama „centro“ nurodymus ir ignoruodama mūsų Konstituciją ir piliečių teises, jų nuomonę, referendumo sprendimą, beatodairiškai skuba nesvarbu kam išleisti mūsų lėšas, kurių net neturime, parduoti mūsų žemę ir litą, už tai net primokant. Kaip už “Mažeikių naftą”. Tik masteliai didesni.

 

O dėl rinkimų europarlamentarais: "įteisinti privalomą Lietuvoje išrinkto Europos Parlamento nario priesaiką Seime Lietuvos Respublikai, įsipareigojimą veikti vienoje deputacijoje, taip pat apkaltos procesą, jei europarlamentaras sulaužytų priesaiką Lietuvos Respublikai.“ - Tą patį taikant ir kitoms valstybėms, jeigu ir ten to nėra.

Taip pat pritarčiau EP rinkimuose dalyvauti ne jaunesniam kaip 30 metų amžiaus, dėl galimos gyvenimo patirties stokos ir atsakomybės bei aplinkinių galimų užslėptų siekių nuovokos.

"ES sumanytos sistemos – Europos parlamento - apgaulė ir absurdas. Jo narius renkame pagal Lietuvoje registruotų politinių partijų sąrašus, o „centre“ jie pradeda atstovauti neegzistuojančių „centro“ partijų frakcijas. Antra, tai parodo surikiuotos sistemos apgaulę - renkame savo atstovus, o jiems formaliai suteikiama tik galimybė atstovauti „centro“ idėjas. Todėl ir būtina keisti šias taisykles. Nes mes, rinkėjai, balsuodami už europarlamentarus, apgauname save, o išrinktieji, neturėdami ryžto pažiūrėti tiesai į akis, apgauna ir mus. Tai ne rinkimai, o anti-rinkimai."

Esminiai ES politikoje keistini dalykai manau tai būtų federalizacijos stabdymas, valstybių, tautų išsaugojimo linkme. Stabdymas tautų maišymosi programas, "priverstinių" imigrantų kvotos. Vengimas pilkos, lengvai kontroliuojamos, manipuliuojamos masės susidarymo, nerandančių bendros kalbos ir negalinčių priimti vieningų sprendimų kovojimui už savo siekius valstybėje, už esmines išlikimui vertybes, idėjas, tikslus. Jeigu dabar Lietuva suskaldyta ir nesugebame susitvarkyti su valstybės tarnautojais, tai kokia kalba gali būti kai Briuselyje sėdi diktato klausanti grupelė, o didieji spaudydami mygtukus cypsėjimų net nenugirsta, tuo labiau, kad didžioji EP frakcija ar ne globalistų finansuojama ir skatinama tų pačių liber-federalistų, tik prisidengdami skraiste kitu užrašu.

Stiprinti Tautinių valstybių valstybingumą, siekiant darnios tautinių valstybių bendrijos.

Siekti įforminti "laisvą kapitalo judėjimą" (žemės įsigijimo klausimu užsienio kapitalui) tik kaip nuomą, panaudą, uzufruktą, kas pagal civilinį kodeksą neprieštarautų laisvo kapitalo judėjimui ir nebūtų kaip pas mus Seimo persistengta (kaip, kad įrašyta pardavimas - nuosavybės teisės perleidimas). Kad protėvių saugota ir ginta žemė nebūtų išdraskyta ir išmėtymą (nuosavybės teise) po "visą pasaulį", gaunant kas nori tiek iš Maltos pilietybę, tiek ir...

"Neatmestina, kad ateityje į šį būrį įsiterps net ir rusai. Šalių sąrašas – ilgas
Įsigyti žemės Lietuvoje galės ne tik europiečiai, bet ir tokių šalių kaip JAV, Kanados, Izraelio, Turkijos, Australijos, Čilės piliečiai.
Konstitucijos įgyvendinimo įstatyme Lietuva įsipareigojo nuo 2014 metų gegužės 1 dienos suteikti leidimą įsigyti žemę, vidaus vandenis ir miškus ne tik ES, bet ir NATO bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariams."
   http://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/zeme-lietuvoje-gales-pirkti-ir-meksikieciai-ir-korejieciai.htm

 

Stabdyti Euro įvedimo skubos tvarka spaudimą ir nepakeliamos naštos užkrovimą Lietuvos (vis dar) Respublikai, kuri neįsipareigojo konkrečios datos, kada bus įsivestas Euras. Ir tam skubėti nereikia, nes Euro zona, pagal finansų analitikus (Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarą Valdemarą Katkų ir k.t.) ir ekonomistus (Audrių Rudį, Rūtą Vainienę: „Galime stebėti, kuo pasibaigs ši suirutė euro zonoje, kaip išsivalys savo problemas, nes dabar ten stoti, tai kaip blaivininkui eiti į alkoholikų vakarėlį ir apmokėti jo sąskaitas.“ ir k.t.), taip pat ir pagal Lietuvos laisvosios rinkos prezidentą –  yra nestabili ir rizikinga valiuta sėdinti „gilioj duobėj“ („JAV dolerio liga persimetė ir į euro zoną. Šios zonos valstybių probleminės skolos yra apie 4 000 milijardų eurų. Euras, kaip ir JAV doleris, jau emituojamas ir be realaus šios valiutos padengimo. Kol kas eurą gelbsti 10–15 metų vertybiniai popieriai. Tačiau problema artėja, nes šiuos vertybinius popierius teks išpirkti. Ir niekas nesiruošia mažinti šių valstybių įsiskolinimų. Todėl ženkli euro devalvacija ar žlugimas – tik laiko klausimas.”Tuo tarpu kai Litas auksu ir vertybiniais popieriais yra padengtas 107% (kitais šaltiniais net 118%-130%)* arba ~8,5 milijardo dolerių (~21 mlrd. Lt.), kurie atiteks Europos centriniam bankui stojant į Euro zoną, o subyrėjus Euro zonai, kas nutiktų su auksu ir vert. popieriais, ar jie grįžtų atgal – niekas nežino ir niekur nėra to numatyta, o dar kur 5 mlrd. eurų imant paskolą Euro stabilizavimo mechanizmų fondui, kuriuos ES turės teisę pareikalauti bet kuriuo metu, gelbėjant kokia Graikiją, Italiją ar Ispaniją), dėl to ragina neskubėti įsivedant "Euro". Kaip ir Lenkai svarsto ne anksčiau 2020 m.

 

Stabdyti vakarietiškų iškreiptų „vertybių“ diegimą. Skatinti tikrųjų ir amžinųjų vertybių suvokimą.

Stabdyti visuomenės tvirkinimo, maskuotas nepagarbos sau ir sveikatos žalojimo programas.

Prasiskolinusių šalių gyvenimas pagal savo kišenę neužkraunant naštą kitoms.

Stiprinti nacionalinius bankus, griežtinti monetarinę politiką, atsisakyt tarptautinio valiutos fondo drakoniškų sąlygų.

Stabdyti JAV įtaką taip pat ir maisto pramonės invazija su ES kenksmingais priedais arba nuo Azijos rinkos, taikyti antidempingines priemones.

Stabdyti GMO ir hibridizuotų kultūrų, -reikalaujančių didelio chemikalų kiekio skatinimą.

Stabdyti kultūrinių rūšių įvairovės naikinimą, jų išbraukimą iš direktyvų, aiškintis pretekstų svarbą dėl uždėtų draudimų ir baudų senų veislių platinimui.

Stabdyti korporacijų technologijas keliančias pavojų sukelti taršos katastrofas, užteršti gėlus vandenis, gamtą.

Atlikti nuodugnius ir kiek įmanoma išsamesnius tyrimus dėl chemijos keliamos žalos gyvybei, ypatingai vaikam.

Siekti kiek įmanoma ekologiškesnio maisto kiekvienam gyventojui.

Skatinti sodybų apgyvendinimą, skatinti mažuosius ūkius. Skatinti smulkųjį verslą.

Mažinti cheminę taršą ir diegti globalistų stabdomas technologijas, pradžioj tokias, kaip skalbimo mašina be miltelių (ultra garsu ar k.t.)... Nes kiek upės ir telkiniai į kur jos suteka yra teršiamos vien taip – yra baisu.

Gelbėti žemės tragišką ekologinę būklę.

Išsaugoti vyriškąją lytį - Y chromosomą, uždrausti ftalatus ir kitas jos nykimą įtakojančias chemines medžiagas.

Ir svarbiausia pilietiško sąmoningumo skatinimas. Vertybių diegimas, pagrįstų tautiškumu, patriotiškumu ir meile tėvynei. Pagarbos suvokimas šeimos kūrimui, kaip gyvenimo dovanos tam ypatingam gyvenimo pakeleiviui.

ŽEMĖS REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

O labiausiai kiekvieno prašau išgirsti savo širdies balsą, skirti melą nuo tiesos, pajusti tikruosius, Briuseliui tarnaujančių ir federalistų programas vykdančių partijų kėslus. Tai viena partinė sistema (tuo asmeniškai įsitikinau, stebėdamas VRK ir Seimo posėdžius gyvai; net ir per tiesiogines transliacijas tas režisuotas vaidybas ne taip lengva pastebėti, visus faktus sugaudyt, o masinėje žiniasklaidoje pateikiama tik tai ko reikia ir iš šalies realaus vaizdo, kalbų ir manierų nieks nefiksuoja). Ydinga sistema užvaldžiusi žiniasklaidą, vykdo visuomenės nuomonės formavimą per masines informavimo priemones:

Ar tai būtų socialdemokratai su gąsdinimais 25-iais milijardais tariamai privalomų gražinti išmokų (tokių sankcijų nėra niekur numatyta), nors vargiai ar net ir sumažintų tas išmokas, kai jos ir taip vienos mažiausių Europoje... O tie išmokėti milijardai yra daugiausiai susigrobti jau ne lietuvių, o skandinavų įmonių...

Ar tai būtų konservatoriai, skiepydami rusofobiją - "rusai puola" ir siūlymais, nepasverta alternatyva, išstoti iš Europos Sąjungos, o ne imti ir derinti sutartį (kurios nesilaiko abi pusės) taip, kad būtų priimtina abiem sutarties šalims... Tuo labiau kai pagal civilinį kodeksą "laisvas kapitalo judėjimas" yra apibrėžta ir kaip nuoma, panauda, uzufruktas - kas nebūtų Seimo persistengta, kaip daugelyje atvejų.

Ar tai būtų viso šio chaoso variklis - liberalai su iškreiptu vertybių lauku, žemę matydami pagaminta laisvai judančia preke ir bet kokius įstatymus išvartydami ir interpretuodami ne Lietuvos piliečių naudai. Jie siekia suvaržyti Tautos, kaip suvereno teisę, kadangi ji esą pati sau prieštarauja, o taip pat ji esą prieštarauja ir aukščiausiam jos pačios priimtam teisės aktui – valstybės Konstitucijai.

Jie dėsto, kad mes privalome laikytis tarptautinių sutarčių, net kai jos prieštarauja Kosntitucijai ar Tautos valiai, nes jos esą yra aukštesnę galią turinčios nei Tauta, kaip valstybės suverenas. Kyla klausimas ar tai nebuvo programuojama iš pradžių? Atsižvelgiant ir į tai, kad garbės profesorius vos tik atgavus nepriklausomybę dar kovo viduryje, jau nešė konstitucinę pataisą, kad žemę galima būtų išparduoti užsieniečiams. Dabar grasinama iš piršto laužtomis sankcijomis, diegiama baimė... Per dešimt metų įsivaizduoju jog vis dar niekas neperskaitė visų 6‘000 (šešių tūkstančių) puslapių ES sutarčių, gal po dešimt metų dar pamatysim, kad privalome atsisakyti ir lietuvybės, o ar ne tai dabar vyksta? ("kas iš mūsų skaitė tas 6000 puslapių sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak euroderybininko p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, kurios verčiamos 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtina teisės terminiją, nes tenka sugalvoti naujų sąvokų?")

Pats Seimo Teisės departamentas surašė Referendumui teikiamus klausimus, kad VRK neturėjo net prie ko prisikabinti. Niekas netikėjo, kad Tautai pavyks įveikti tai, kas 23 metus buvo laikyta neįmanomu. Tauta intuityviai nujautė pavojų ir suvokė grėsmę savo išlikimui. Sistema, stabdydama Tautos valios išraišką ir siekdama jos neįgyvendinimo, vilkindama laiką ir tąsydama po žabangas, specialiai užtempė procesą 7 mėnesiams, nukeldama Referendumo skelbimo datą į beveik vasaros vidurį - Birželio 29 d. Tai galbūt paskutinės kovos diena, o pralaimėjimo atveju būsim sumalti į miltus, virsim šiauriniu regionu ir ištirpsim „naujos istorinės bendrijos“ samplaikoje. Nebent atrasime savyje tiek stiprybės, tiek vienybės, tiek meilės vieni kitiems ištiesiant ranką, saugant savitumą, tapatumą, grynakraujiškumą, siekiant išlikti Tauta, kaip žydai išsibarstę po visą pasaulį, ar mes tokie tvirti savyje? Ir mes ne grobuonys, ne kraujo ištroškę. Mūsų pasąmonėje užkoduota stabili psichika, nešanti taiką, ištiestą pagalbos ranką, mes esame medikai, sanitarai, mes Baltų Tauta.

MES EINAME UŽ SAVE ar EINAMA DIKTUOJAMU KELIU PASKUI MELO SISTEMĄ?

Aš dar kartą prašau kiekvieno išgirsti savo širdies balsą.

- Nusikelkime į tai, kas vyko dar prieš 10 mėnesių iki dabar...

Kipras Valentinavičius

Kipras Valentinavičius

Visuomenininkas:
ZemesVardu.lt tinklalapio kūrėjas, vaizdinės iliustracijos "Mūsų gyvenimo žiedas" autorius. Referendumo "dėl žemės nepardavimo užsieniečiams" iniciatyvinės grupės narys, Referendumo "dėl Lito išsaugojimo" iniciatyvinės grupės narys.

Ketinantis įgyvendinti Tautos vienybės projektą: Suverenas.lt

Jau gana seniai, nors tarytum tik vakar, buvo skaudu žvelgti į tai, kas laukia. Baimė “nenueiti iki galo”,pasiruošimas Referendumui, dėtos viltys, į savimi pasitikinčius koordinatorius… Deja, nenumatyti, nesibaigiantys darbai, veržimasis lyg akis išdegus nepraleisti akimirkos, padaryti viską, ką gali būtent tuo metu, užmarštin nustūmė kūrinį, net nesulaukusį progos būti pastebėtu. Kviečiu giliai susimąstyti šią nulemtą (nelemtą) ES, bandymo išdraskyti mūsų protėvių Žemę, dieną.
Jai ir skiriu šį savo kūrinį – 2014-ųjų gegužės 1-ajai.

• Žemė tai visko pagrindas ir pradžia,
• Šventas raštas, kuriuo einame, nežinodami, kur pabaiga.
• Dėl jos aukojamės, kovojame krauju, liejame prakaitą, dirbame, tikime, laukiame,
• Sulaukiame derliaus, maisto, šilumos ir tikim: Ji - Mūsų Motina viena...

• Visa, tai ką Ji duoda: tas raštas, menas,
• Suaustas į audinį iš suverptų linų, sudėtas į gimtą kalbą, amžių palikimą, šnabždesius kartoms iš kartų...
• Kiekvienas audinys turi raštą... Atėjusi nuo žemės ir išreikštą šventu raštu - menu, žodžiais, kalba.
• Ta protėvių išsaugota mūms dovana, kurios pagalba galime bendrauti, pažinti vieni kitus... Pažinti save...


Tad nepamiršk, Širdie

...mūs žemė - šventas raštas,
Į audinį iš suverptų linų,

Į gimtą kalbą, kuria žmonės šneka,
Net nematydami savų veidų.

Kodėl nutildom kilnią savo dvasią,
Alsuojančią iš milžinų kapų?
Ir narsiai nebalnojam valios,
Apginti trypiamų kultūros pamatų?

Tik Tau vienai manęs paklausus,
Ką padariau dėl būsimų vaikų,
Ar Tau tylėdamas ištarsiu?...
– Atidaviau tiek kiek galiu.

Tad nepamiršk, Širdie, kai Tu prabilsi,
I
š skausmo veriančių kančių...
– Gūdžioj nakty, kai ramiai saugai,
– Ar vis dar nėra per vėlu?

[Žemės Vardu] 2013 m. liepos 19 d.


-Tautoj ir be kalbų savi veidai...

2014.06.29 Referendumas, kuriame privalome kovoti už tai kas tikra, ne menama, ne spausdinama, už tai kas po kojom -Tautos ir neparduodama. Ačiū.

web stats