SUVERENAS.LT

Mielieji, laikas labai spaudžia, iš anksto nesiruošta ir negalvota apie kokius tai rinkimus, bet pasiryžau ir nesiruošiu traukis. Esu kupinas -idėjų ir užsidegimo jas įgyvendinti. Pirmas, kiek tai prisvilęs blynas buvo "www.ZemesVardu.lt", o šį tinklalapį "SUVERENAS.LT" jei darys, tai darys tikrai profesionalai, gaudami atlygį, o ne vien tokie entuziastai kaip aš.

Kontaktai - [SUVERENAS.LT - P r o j e k t a s - T a u t o s - v i e n y b e i - L i e t u v a i - i š l i k t i ]

Gal ir ne visai visur taikliai išdėstoma mano nuomonė - nesu rašytojas, tačiau esu toks pats kaip ir kiekvienas savanoris, kuris laikosi idealistinių vertybių. . Jokiais būdais nekurstau nesantaikos ar susipriešinimo, nors mano matymas ir situacijų vertinimai gali labai skirtis nuo Jūsiškių.  Kiekvienas vadovaujamės savo gyvenimo patirtimi ir sugebėjimu analizuoti faktus, . O asmenybės išlikimą savimi, kaip ir kiekvienos tautos bei bendruomenės savastį - laikyčiau viena reikšmingiausių žmogiškųjų vertybių.

 

Jūsų atsiliepimai laukiami: TautosValia@gmail.com

...Esam tik vėjo blaškoma smiltelė, ką mes galime įtakoti ir pakeisti Europoje, kai patys tarpusavyje nerandame bendros kalbos? Aš jau nekalbu apie tuos, kurie vaikosi finansuojamų projektų, atsisako savo valstybės, o tik tikisi turėti kokį tai juokingą balsą  Europos Sąjungoje bei eurozonoje. Jie pasirengę vykdyti partinių viršūnėlių nurodymus, vaizduoja tarsi atstovautų kokias tai ideologijas bei piliečių interesus, tačiau meluoja ir sukčiauja slėpdami faktus ne tik nuo Lietuvos žmonių, bet ir nuo Briuselio (neišmokėti pensijų, ar tai palaukti dar keletą metų, kol galimai mažiau jų teks išmokėti, nerodyti to kaip skolos, kad atitiktume Mastrichto kriterijus)... Tiesa,  Briuseliui viskas vienodai, ar jiems meluojam ar ne, svarbu tik, kad pagal jų dūdelę šoktume. Realiai savi saviem juk meluoja - mums, o ne Briuseliui. Mes atkentėsim naštą, o ne Briuselio eurokratai... Juk vyksta klaiki valstybės parodija. O jos tikroji valdžia - t.y. Tauta saldžiai užmigdyta po beviltiškumo skraiste snaudžia...


Nežinau, žmonės, aš tai keliuosi... Patekau į šį užburtą ratą, stodamas į kovą dėl žemės išsaugojimo Tautos klestėjimui. Noriu, kad mano vaikai ir vaikaičiai liktų lietuviais, kurtų normalias lietuviškas šeimas. Noriu, kad jiems pasirinkimo galimybė būtų ideali, laisva, nesuvaržyta. Tokia, apie kokią svajoju visą gyvenimą pats. Atrodo reikia tiek nedaug, bet nusistovėjusi politinė kultūra neatitinka tų vertybių, kurios sudarytų galimybę kilniai ir skaidriai siekti tikslo...

Imkime pavyzdį iš tautų maišymosi kalbinės pusės - jei savo ateitį matytume tautų veltinyje. (žinoma, jei jums  nėra brangi lietuvių kalba,  tai kitas reikalas). Bet pamėginkit savo gyvenimo meilei parašyti eilėraštį, norėtųsi sakyti gimtąja kalba, kai jūsų išsirinktoji  jos nemoka... Ar sugebėsit kokia kita kalba išsakyti tai, ką jausit, ką norėsite nupiešti, visus atspalvius savo jausmų... Nežinau, kaip Jums, man visa tai - ne tobulėjimas ar visavertė savęs išraiška, o tik susikaustymas ir užsidarymas.  Tarytum mokėtum groti arfa, o čia paėmęs daužytumei plytą į sieną, mėgintum garsus atkartot. Ar  sugebėsime perduoti, išsaugoti protėvių mums paliktas amžinąsias  vertybes? Žiūrėkit ne metus, ne du į priekį, o su imigrantų kvotom - po 20 metų, ar po dviejų, trijų kartų, kai mūsų Tautą vargu ar su žiburiu berasi... ir kas liūdniausia, kad šio supratimo ir to vertinimo, kam to reikia - to supratimo nėra, ypač jaunimo tarpe. Jau šiandien vaikai nesusišneka su seneliais, gyvendami toli nuo jų, negauna vertybinio prado, kuris būtinas harmoningai, senolių gyvenimo išminties užpildytai asmenybei vystytis.

O mūsų šalyje ir taip nėra vienybės, neįmanoma priimti jokių vieningų sprendimų, nes visi esame paskendę mele ir nesibaigiančiose politinėse demagogijose... Įsivaizduokite po 10 metų tą veltinį ar po 20, kai mūsų vaikai, taps piliečiais, sukurs šeimas, o gal dar ir mišrias. Norėtųsi sakyti - sėkmės jums, randant bendrą kalbą ir tikslus svetimtaučių kvartaluose (taip pat ir politiniais, valstybės ateities klausimais)... Nors pasakysiu - dėl žemės referendumo rusai mieliau pasirašė nei lietuviai... buvo net ir pora lenkų netyčiom, o vienas iš jų net ir darbo metu su policininko uniforma priėjo ir sako: "žinau už ką čia renki parašus, praeitą kart va ten ir ten rinko - neturėjau dokumento, duokite, pasirašysiu".

 O Lietuvai išlikti, klestėti, tobulėti siekiant idealo, palikti tą kūrybą po savęs... Tautos išlikimo–kovai būtinas vienas kito supratimas, susiklausymas, susibendravimas, ryšys, bendras sprendimų priėmimas. Jei kam įdomu, kaip atrodytų komunikavimo, bendravimo, klausimų sprendimo, vieningos nuomonės priėjimo ir jų įgyvendinimo sistema, internetinė programa, kurią dar reikės suprogramuoti ir išpopuliarinti, apeinant melo žabangas bei informacinę blokadą... Jos veikimo schemą galėtumėte išvysti tinklalapyje www.suverenas.lt. Jei turite pasiūlymų, idėjų, realizavimo galimybių, būtų šaunu, jei parašytumėte el. paštu: TautosValia@gmail.com su antrašte "Suverenas".

–Net ir užmerkus akis, vis tiek šiais laikais lieka tik šis, elektroninės komunikacijos sprendimas taupant laiką - siekti Tautos vienybės. Jei nepažįstam kaimyno, jei esam pastoviam judėjime, jei dirbame už tris, jei paskendę reikaluose, nesibaigiančiame ritme – ir niekam nebeturime laiko. Tačiau ir nesėkmės atveju šis bendradarbiavimo projektas vis tiek judės, kad ir labai lėtai....


...skirčiau kiek tik išgalėčiau, kad tik kuo greičiau pradėtume žingsnius Tautos išlikimo keliu (tą projektą galima būtų vadinti "Lietuvai išlikti"), nes ar Jūs numanot, nujaučiat ar įsivaizduojat į kokią neatstatomai nebesuvaldomą karuselę skubos tvarka mus stumia šioji, tarsi ne tautiečių užvaldyta sistema.

Kipras Valentinavičius

ZemesVardu.lt tinklalapio kūrėjas, vaizdinės iliustracijos "Mūsų gyvenimo žiedas" autorius. Referendumo "dėl žemės nepardavimo užsieniečiams" iniciatyvinės grupės narys, Referendumo "dėl Lito išsaugojimo" iniciatyvinės grupės narys.

; ;
web stats