SUVERENAS.LT

...Esam tik vėjo blaškoma smiltelė, ką mes galime įtakoti ir pakeisti Europoje, kai net patys tarpusavyje nerandame bendros kalbos? Aš jau nekalbu apie tuos, kurie... Toliau >>>

SUVERENAS.LT - [ P r o j e k t a s - T a u t o s - v i e n y b e i - L i e t u v a i - i š l i k t i ]

Melas egzistuos, jis niekur nedings. Būtent Tautos vienybė, susišnekėjimas, susibendravimas ir padėtų jį apeiti paliekant nuošalyje. Drauge išanalizavus situacija ir nužvelgus faktus, priimti daugumos vieningus sprendimus – ką ir siūlau, jei pavyktų įgyvendint projektą, kuris neapsunkintų kiekvienam ir taip spartaus gyvenimo tempo.

- - - Aplinkybės - - -

Pradžioj kilusi idėja sudaryti galimybę europarlamentarams išgirsti savo rinkėjus. Vėliau, stebint kas vyksta tiek VRK, tiek Seime, ši idėja išsivystė į galimybę Tautai vienytis judėjimui, analizuojant, suvokiant, priimant ir vieningai įgyvendinant Lietuvai naudingus sprendimus, o ne partijų milijardai galimai susižeriami į kišenę (arba išsamesnis straipsnis - šių faktų ir darbų niekas nepaneigė, o dabartinė viriausybė tęsia galimai nusikaltamą veiklą, ką daryti? Jei suskystintų dujų terminalas Lietuvai iš tiesų būtinas, bet ne su tokiomis aferomis). Kovai Tautos vienijimosi idėjos įgyvendinimui ir sklaidai būtini finansai, atskleidžiant melą ir įveikiant informacinę blokadą (pritraukiant ir sudominant net ir apolitiškus piliečius, suteikiant realią galimybę spręsti valstybėje aktualius klausimus, kas būtų įmanoma net ir išeinant ilgų "atostogų", įgaliojant patikimą asmenį).

Susirūpinęs kreipiuosi į apolitišką jaunimą ar į bendraamžius (kurių priskaičiuojama net 450 tūkst., realiai nešvaistančių laiko niekams).
-Sutikčiau, kad vilties maža, bet kas kitas stos į šią žūtbūtinę kovą, jei ne aš, ne tu, ne jis, ne jie, -jei ne mes?) Mes kuriame ateitį sau ir savo vaikams. Tokią ateitį, kad jiems nereikėtų kankintis ieškant sau poros arba likti įskaudintais... melo, pasinaudojimų ar kažkieno pramogų pinklėse. Tokią ateitį, kad mūsų svajonės pildytųsi darnioje, besididžiuojančioje savo šalimi visuomenėje.

O ar numanot, nujaučiat ar įsivaizduojate į kokią nebeatlaikomą nutautinimo karuselę skubos tvarka mus stumia šioji, tarytum ne Lietuvos tautiečių užvaldyta sistema. >federalizmas> Ar sistema nepasitikėdami jai paklusim, ar mąstydami ieškosim kitų bendrų sprendimų? Kokie sisteminių partijų siekiai artimiausiems 10-čiai, 20-čiai metų? >naujoji vertybių samprata> Kokią Jūs matot Lietuvos ateitį bandant išsaugoti savitumą, tapatumą? -Vertybes, paveldėtas iš protėvių, perduoti ateities kartoms.

- Įsivaizduokime pavyzdį, kad - MES jau pavėlavome... Štai Jums ir Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro užduodamas klausimas:
"- AR TAI LIBERALIZMO AŠ, - AR TAUTIŠKAS MES?.. ir galimi du atsakymai...,
bet jeigu MES iškelsime prioritetu „AŠ“, tai po to neverkit tie -MES."

- - - Situacijoje kokioje randamės - - -

Gerbiami tautiečiai, ar nederėtų rimtai susirūpinti. Ar mums neturėtų būti gėda, kai Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (toliau LLRA) ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja “Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio blo­kas”, besirūpindami savo tautiečiais, jau padarė strateginį žingsnį "MES". Ar tik nebus taip, kad netolimoje ateityje išgirsim aktyviai eskaluojamą frazę - "Wilno nasze", o jei ir ne vien kalbine prasme... Tautinės mažumos, jei taip dar galima vadint, vienijasi pasiekdamos įtakos sferas valdžioje. LLRA patys pirmieji per 3 savaites pristatė 50 tūkst. parašų prezidento rinkimams, ar tik dar ne per trumpesnį laiką apie 30 tūkst. parašų EP rinkimams... Kas mane ir išgąsdino labiausiai, todėl ir pradėjau kurti šią vienijimosi strategiją, dar kartą įsitikindamas, kad be struktūrizuotos sistemos neįmanomas darbas. Kaip gauname į kaulus (prasidėjus "antram kėliniui" - rezultatu 2:0) neturėdami ir nesugebedami iškelti savo Tautos atstovų tarnauti valstybei, kurią patys ir kuriame, (- Gal Jums atrodys tai kaip nediplomatiškumas ar noras tautiškai skaldyti Lietuvą, bet jis jau įvykęs ir tęsiasi, o tuo besinaudojant, už to stovi ir kiti interesai), kai dar tenka dirbti už du ar tris - laiko kiekvienam užsiimti pilietiniais valstybės reikalais tiesiog nelieka ir reikia šias problemas spręsti... Ar ne didžioji dauguma (ypatingai jaunimo) esame apsvaiginti liberalizmo, žavėdamiesi neturinčių ką prarasti vadų charizmatiškumu puolam į partijas, jėgos struktūras, o ar nebūna taip, kad dažnai nežinodami net ir partinės ideologijos, nesigiliname. O jeigu galutiniai rezultatai ne tie, kurie afišuojami, arba jie užmaskuoti ir išlys tik po 10 ar 20 metų? Ar nesam klaidinami ir tų pačių akivaizdžiai suliberalėjusių konservatorių (nors veikiausiai niekad kitokie ir nebuvo - tik imitavo, vadai iškeldami tas vertybes, kuriomis galimai niekad patys netikėjo, o masių valdymui primesdami fobijas) ir net nenorėdami matyti kas vyksta aplinkui. Būtent dabar, vienydamiesi kol dar ne vėlu, esame priversti stoti į vidinį-politinį karą, prie kurio privedė sisteminės partijos, nesirūpindamos žmonėmis, o vaikydamiesi globalistų finansuojamų projektų. Sisteminės partijos ir jų atstovai dirba ne Lietuvai, ne Tautai, ne Lietuvos piliečiui. Jeigu Jums nuolatos diegiama ir Jūs nuolatos matote akį rėžiančius stendus (kuriuose su laiku, savaime išnyksta (vis dar) LR kontūrai ir lieka tik ES žvaigždžių ratas mėlynam fone, o iš kraštų išdarkyta LT vėliava papuošta ketvirta mėlyna juostele visai ne į temą, nors gal ir labai į temą – pažvelgus kur Lietuva stumiama - į nutautintą federacijos šiaurės regioną), kad visa tai finansuojama ES lėšomis, suvokite, kad tas projektas stumiamas ar jo reikia ar nereikia - išplaunamos kosminės sumos objektus padarant tik dėl akių. Kaip ir troleibusų stotelių švieslentės, lituotos Lenkijos garažuose, o kaina 5 kart realios, kaip ir Kubiliaus už ~1,8 mlrd. litų (skolinantis ir mokant palūkanas) išsinuomotas 10 metų FRSU, tuo tarpu tą pačią dujų talpyklą su išdujinimo įranga ofšorinė įmonė įsigijo už ~0,6 mlrd. (litų) iš Korėjos. Kaip jums šis verslo planas? Po 10 metų vėl bus galimybė pasiimti ~2 mlrd., dar gaunant už nuomą vėl 10 metų į priekį. O gal visgi kaip pastovūs, lojalūs klientai, galėtume ir nuolaidų tikėtis?

- - - Idėjos projekto veikimo schema ir galimybės - - -

Gerbiamieji, būtinas vienas kito supratimas, susiklausymas ir ryžtingas žengimas į prieki sąmoningos vienybės keliu! Be ciniško melo ir vykdomų vagysčių valstybiniu mastu. Tauta neranda bendros kalbos tarpusavyje, nes yra pastoviai skaldoma ir pjudoma šimtų skirtingų nuomonių suformuojamų masinės informacijos priemonėmis.

  • Projektas didelis ir kol kas vis dar kūrimo stadijoje, dar bus pildomas ir tobulinamas...

...Pirminė projekto veikimo schema be daugumos smulkmenų. Ir tam būtini trys kompleksiniai elementai:

1. Taryba - kurioje galėtų būti Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai, jei sutiktų: Birutė Valionytė, Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, Valdemaras Katkus, Romualdas Ozolas, Audrius Rudys, Eimantas Grakauskas, Kazimeiras Uoka, Bronislovas Genzelis, Egidijus Bičkauskas ir k.t. Taip pat ekonomistai, finansų analitikai, teisininkai, istorijos tyrėjai, lietuvybės puoselėtojai ir saugotojai (net jei sutiktų gerbiama ponia Juratė Statkutė De'Rosales) - jų komandos (garbingiausi ir išmintingiausi piliečiai ar jų grupės, sugebančios paruošti projektą - klausimą svarstymui ir narių balsavimui) ruošia, teikia, pristato, išaiškina. Galiausiai su daugumos kitų tarybos narių pritarimu ar atmetimu, su komentarais pateikiama judėjimo narių sprendimui.

2. Programa aiški, paprasta, praktiška ir lengvai pasiekiama su autorizacija kiekvienam norinčiam, net ir labai senyvo amžiaus, taip pat ir jaunimui nuo 16 metų...

3. Judėjimo nariai, pagrindinė jėga, su kurios palaikymu - galimybės įveikti viskam. Nenagrinėdami judėjimo teisinius įgaliojimus, įsipareigojimus, narių teisines galias, atstovavimą ir atsakomybę, pereiname prie projekto esmės ir praktiškumo, kiekvieno laiko taupymo. Daug laiko neužimantis narių įsigilinimas į pateikiamus klausimus su antraštėm (aiškiai, konkrečiai, glaustai ir trumpai), priedo galimybė aiškintis plačiau, žiurėti sudėtas analizes vienoje vietoje, įveikiant informacinę blokadą, taupant laiką. Taip pat narių keliami klausimai, iš kurių aktualiausius skubos tvarka ruošia Taryba narių balsavimui. Sulaukus reikiamo narių pritarimo - projektas/klausimas įgyvendinamas visais įmanomais būdais, užnugaryje turėdamas tvirtą, argumentuotą viso judėjimo palaikymą. Kiekvienas narys aiškiai supranta kas kaip ir dėl ko. Institucijos, organiazacijos, asmenys (vykdomoji grandis) prisidedantys įgyvendinant projektus pelno pasitikėjimą ir remimą mūsų visų kovoje - Lietuvai išlikti.

Panašiai kaip tvirtas visuotinis apsisprendimas - reikia mums referendumo vienu ar kitu svarbiu klausimu. Arba siekti to ar ano projekto įgyvendinimo. Arba kurį Tautos atstovą pelnytai ir pagrįstai, visi vieningai žadame remti... - Tam, kad Tauta turėtų atstovus tarnaujančius jiems, o ne o ne klausančius Briuselio diktato ar iš šalies...

 

Vienybės projektas: Lietuvai išlikti

- - - Kodėl kilo ši įdėja, priežastys Tautos vienijimuisi, iš to projektas judėjimui - - -

Išties kiek kartų jau buvo rašyta europarlamentarams laiškų, kurie balsuodami į tai neatsižvelgė, tarytum būtų jų negavę...

- Būtent dėl europarlamentarų ir rinkėjų rašomų laiškų ignoravimo ar Jų neskaitymo dėl per didelio kiekio, kai Jiems buvo rašoma tūkstančiai laiškų... - Čia ir buvo esmė idėjai, kaip pasiekti tinkamų rezultatų, o europarlamentarams neišsisukti nuo rinkėjų valios.

Tad idėja kilusi dėl tokio europarlamentarų neveiksnumo, piliečių prašymų ignoravimo, nereagavimo. Tikslas sukurti komunikavimo sistemą tarp rinkėjų ir europarlamentarų, neapsunkinant nei vienos, nei kitos pusės, kad palengvintų parlamentarams sprendimų priemimą, įvertinus rinkėjų svarius argumentus. O matant besitęsiantį valdžios pasityčiojimą ir Tautos valios ignoravimą, žmonių susiskaldymą, masinėje žiniasklaidoje formuojamas klaidinančias nuomones ir t.t., o už akių vykdomos amžių vagystės ir Tautos naikinimą, toji idėja performuota į judėjimo struktūrinį valdymą...
YRA SUDĖLIOTA VISA STRUKTŪRA IR VARTOTOJŲ TEISĖS, PROJEKTŲ RUOŠIMO BŪDAI, PRITARIMAI IR REALIZAVIMAI, TURBŪT DAUGUMA NUMANOT KAIP KAS KUR TURĖTŲ BŪTI, tik yra trys kompleksinės terpės, kurias reikia suburti į vieną - t.y. "Vedlių, išminčių, žynių ratas - Taryba sugebanti judėti teisinga linkme", realizuota internetinė programa, kuriai realizuoti reikalingas "daugumos narių patikėjimas, kad tik kartu mes esame JĖGA!"

 


ORGANIZUOKIMĖS, NES GĖRIO PASAULYJE YRA DAUG DAUGIAU, TIK BLOGIS GERIAU ORGANIZUOTAS.

 

ŽEMĖS REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

REFERENDUMAS BIRŽELIO 29 d.

O labiausiai kiekvieno prašau išgirsti savo širdies balsą, skirti melą nuo tiesos, pajusti tikruosius, Briuseliui tarnaujančių ir federalistų programas vykdančių partijų kėslus. Tai viena partinė sistema (tuo asmeniškai įsitikinau, stebėdamas VRK ir Seimo posėdžius gyvai; net ir per tiesiogines transliacijas tas režisuotas vaidybas ne taip lengva pastebėti, visus faktus sugaudyt, o masinėje žiniasklaidoje pateikiama tik tai ko reikia ir iš šalies realaus vaizdo, kalbų ir manierų nieks nefiksuoja). Ydinga sistema užvaldžiusi žiniasklaidą, vykdo visuomenės nuomonės formavimą per masines informavimo priemones:

Ar tai būtų socialdemokratai su gąsdinimais 25-iais milijardais tariamai privalomų gražinti išmokų (tokių sankcijų nėra niekur numatyta), nors vargiai ar net ir sumažintų tas išmokas, kai jos ir taip vienos mažiausių Europoje... O tie išmokėti milijardai yra daugiausiai susigrobti jau ne lietuvių, o skandinavų įmonių...

Ar tai būtų konservatoriai, skiepydami rusofobiją - "rusai puola" ir siūlymais, nepasverta alternatyva, išstoti iš Europos Sąjungos, o ne imti ir derinti sutartį (kurios nesilaiko abi pusės) taip, kad būtų priimtina abiem sutarties šalims... Tuo labiau kai pagal civilinį kodeksą "laisvas kapitalo judėjimas" yra apibrėžta ir kaip nuoma, panauda, uzufruktas - kas nebūtų Seimo persistengta, kaip daugelyje atvejų.

Ar tai būtų viso šio chaoso variklis - liberalai su iškreiptu vertybių lauku, žemę matydami pagaminta laisvai judančia preke ir bet kokius įstatymus išvartydami ir interpretuodami ne Lietuvos piliečių naudai. Jie siekia suvaržyti Tautos, kaip suvereno teisę, kadangi ji esą pati sau prieštarauja, o taip pat ji esą prieštarauja ir aukščiausiam jos pačios priimtam teisės aktui – valstybės Konstitucijai.

Jie dėsto, kad mes privalome laikytis tarptautinių sutarčių, net kai jos prieštarauja Kosntitucijai ar Tautos valiai, nes jos esą yra aukštesnę galią turinčios nei Tauta, kaip valstybės suverenas. Kyla klausimas ar tai nebuvo programuojama iš pradžių? Atsižvelgiant ir į tai, kad garbės profesorius vos tik atgavus nepriklausomybę dar kovo viduryje, jau nešė konstitucinę pataisą, kad žemę galima būtų išparduoti užsieniečiams. Dabar grasinama iš piršto laužtomis sankcijomis, diegiama baimė... Per dešimt metų įsivaizduoju jog vis dar niekas neperskaitė visų 6‘000 (šešių tūkstančių) puslapių ES sutarčių, gal po dešimt metų dar pamatysim, kad privalome atsisakyti ir lietuvybės, o ar ne tai dabar vyksta? ("kas iš mūsų skaitė tas 6000 puslapių sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak euroderybininko p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, kurios verčiamos 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtina teisės terminiją, nes tenka sugalvoti naujų sąvokų?")

Pats Seimo Teisės departamentas surašė Referendumui teikiamus klausimus, kad VRK neturėjo net prie ko prisikabinti. Niekas netikėjo, kad Tautai pavyks įveikti tai, kas 23 metus buvo laikyta neįmanomu. Tauta intuityviai nujautė pavojų ir suvokė grėsmę savo išlikimui. Sistema, stabdydama Tautos valios išraišką ir siekdama jos neįgyvendinimo, vilkindama laiką ir tąsydama po žabangas, specialiai užtempė procesą 7 mėnesiams, nukeldama Referendumo skelbimo datą į beveik vasaros vidurį - Birželio 29 d. Tai galbūt paskutinės kovos diena, o pralaimėjimo atveju būsim sumalti į miltus, virsim šiauriniu regionu ir ištirpsim „naujos istorinės bendrijos“ samplaikoje. Nebent atrasime savyje tiek stiprybės, tiek vienybės, tiek meilės vieni kitiems ištiesiant ranką, saugant savitumą, tapatumą, grynakraujiškumą, siekiant išlikti Tauta, kaip žydai išsibarstę po visą pasaulį, ar mes tokie tvirti savyje? Ir mes ne grobuonys, ne kraujo ištroškę. Mūsų pasąmonėje užkoduota stabili psichika, nešanti taiką, ištiestą pagalbos ranką, mes esame medikai, sanitarai, mes Baltų Tauta.

MES EINAME UŽ SAVE ar EINAMA DIKTUOJAMU KELIU PASKUI MELO SISTEMĄ?

Aš dar kartą prašau kiekvieno išgirsti savo širdies balsą.

- Nusikelkime į tai, kas vyko dar prieš 10 mėnesių iki dabar...

Kipras Valentinavičius

Kipras Valentinavičius

Visuomenininkas:
ZemesVardu.lt tinklalapio kūrėjas, vaizdinės iliustracijos "Mūsų gyvenimo žiedas" autorius. Referendumo "dėl žemės nepardavimo užsieniečiams" iniciatyvinės grupės narys, Referendumo "dėl Lito išsaugojimo" iniciatyvinės grupės narys.

Ketinantis įgyvendinti Tautos vienybės projektą: Suverenas.lt

Jau gana seniai, nors tarytum tik vakar, buvo skaudu žvelgti į tai, kas laukia. Baimė “nenueiti iki galo”,pasiruošimas Referendumui, dėtos viltys, į savimi pasitikinčius koordinatorius… Deja, nenumatyti, nesibaigiantys darbai, veržimasis lyg akis išdegus nepraleisti akimirkos, padaryti viską, ką gali būtent tuo metu, užmarštin nustūmė kūrinį, net nesulaukusį progos būti pastebėtu. Kviečiu giliai susimąstyti šią nulemtą (nelemtą) ES, bandymo išdraskyti mūsų protėvių Žemę, dieną.
Jai ir skiriu šį savo kūrinį – 2014-ųjų gegužės 1-ajai.

• Žemė tai visko pagrindas ir pradžia,
• Šventas raštas, kuriuo einame, nežinodami, kur pabaiga.
• Dėl jos aukojamės, kovojame krauju, liejame prakaitą, dirbame, tikime, laukiame,
• Sulaukiame derliaus, maisto, šilumos ir tikim: Ji - Mūsų Motina viena...

• Visa, tai ką Ji duoda: tas raštas, menas,
• Suaustas į audinį iš suverptų linų, sudėtas į gimtą kalbą, amžių palikimą, šnabždesius kartoms iš kartų...
• Kiekvienas audinys turi raštą... Atėjusi nuo žemės ir išreikštą šventu raštu - menu, žodžiais, kalba.
• Ta protėvių išsaugota mūms dovana, kurios pagalba galime bendrauti, pažinti vieni kitus... Pažinti save...


Tad nepamiršk, Širdie

...mūs žemė - šventas raštas,
Į audinį iš suverptų linų,

Į gimtą kalbą, kuria žmonės šneka,
Net nematydami savų veidų.

Kodėl nutildom kilnią savo dvasią,
Alsuojančią iš milžinų kapų?
Ir narsiai nebalnojam valios,
Apginti trypiamų kultūros pamatų?

Tik Tau vienai manęs paklausus,
Ką padariau dėl būsimų vaikų,
Ar Tau tylėdamas ištarsiu?...
– Atidaviau tiek kiek galiu.

Tad nepamiršk, Širdie, kai Tu prabilsi,
I
š skausmo veriančių kančių...
– Gūdžioj nakty, kai ramiai saugai,
– Ar vis dar nėra per vėlu?

[Žemės Vardu] 2013 m. liepos 19 d.


-Tautoj ir be kalbų savi veidai...

2014.06.29 Referendumas, kuriame privalome kovoti už tai kas tikra, ne menama, ne spausdinama, už tai kas po kojom -Tautos ir neparduodama. Ačiū.

web stats